۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبهدهشتناکی ِ کابوس چندان ارتباطی به اتفاقی که در آن می افتد ندارد: گاهی سنگین ترین اتفاق ها - مثل مرگ یکی از عزیزان - چنان بدیهی و سبک اتفاق می افتد و در خوابت راحت از کنارش می گذری که در بیداری از آن تعجب می کنی و بعضی وقت ها وقایع کوچکی - شاید گم کردن کلید خانه - چنان فقدان وخسرانی در رویا برایت به بار می آورد و چنان ماتم غریبی می گیری که گویی جبران ناپذیرترین اتفاق کائنات روی داده است.
....
 پرسیده بودم رفتی؟ و جواب داده بود که رسیدم .
  به یاد نمی آورم که این گفتگو در واقعیت اتفاق افتاده بود یا در خواب .فقط به دلیل حس بی سابقه دردناک بعدش  احتمال می دهم که در رویا دیده ام : فضا به هولناکی آخر الزمان در آمد و از آسمان حسرت می بارید...

۱ نظر:

  1. این جا کجاست که نمیدونیم خواب یا بیداری .....
    این دنیای موازی دنیای ماست یا یه توهم بیمار گونه

    پاسخحذف